Family: Atractaspididae

Subfamily: Atractaspidinae

Atractaspis aterrima
Atractaspis battersbyi
Atractaspis bibronii
Atractaspis boulengeri
Atractaspis coalescens
Atractaspis congica
Atractaspis corpulenta
Atractaspis dahomeyensis
Atractaspis duerdeni
Atractaspis engaddensis
Atractaspis engdahli
Atractaspis fallax
Atractaspis irregularis
Atractaspis leucomelas
Atractaspis microlepidota
Atractaspis micropholis
Atractaspis reticulata
Atractaspis scorteccii

Subfamily: Aparallactinae

Amblyodipsas concolor
Amblyodipsas dimidiata
Amblyodipsas katangensis
Amblyodipsas microphthalma
Amblyodipsas polylepis
Amblyodipsas rodhaini
Amblyodipsas teitana
Amblyodipsas unicolor
Amblyodipsas ventrimaculata

Aparallactus capensis
Aparallactus guentheri
Aparallactus jacksonii
Aparallactus lineatus
Aparallactus lunulatus
Aparallactus modestus
Aparallactus moeruensis
Aparallactus niger
Aparallactus nigriceps
Aparallactus turneri
Aparallactus werneri

Brachyophis revoili

Chilorhinophis butleri
Chilorhinophis carpenteri
Chilorhinophis gerardi

Macrelaps microlepidotus

Polemon acanthias
Polemon barthii
Polemon bocourti
Polemon christyi
Polemon collaris
Polemon fulvicollis
Polemon gabonensis
Polemon gracilis
Polemon griseiceps
Polemon leopoldi
Polemon neuwiedi
Polemon notatum
Polemon robustus

Xenocalamus bicolor
Xenocalamus mechowii
Xenocalamus michellii
Xenocalamus sabiensis
Xenocalamus transvaalensis

Hypoptophis wilsoni

Micrelaps bicoloratus
Micrelaps boettgeri
Micrelaps muelleri
Micrelaps vaillanti

Elapotinus picteti (?)

Panorama Theme by Themocracy